Video 1

Handelen med levende dyr foregår på markeder over hele Asia. Det selges dyr som kommer helt fra Afrika. Dyrene er stresset, deres immunforsvar svekkes og virus spres fra et dyr til et annet. Det er dyr som i naturen aldri har vært i nærheten av hverandre. Ingen aner hvilke «hopp» som kan skje fra ett dyr til et annet og hvilke mutasjoner som kan oppstå. Fra australske 60 Minutes.

Mest lest