Kategori: Kommentar

Språkrådet slakter Vy

Leder av Språkrådet, Åse Wetås, sa de sterkt frarådet navnebyttet. Tidligere leder, Sylfest Lomheim, sier han er målløs. – Vårt primære ønske og vårt råd direkte til NSB var å beholde NSB. Det er en del av den norske kulturarven, det er et godt innarbeidet navn og kundene vet hva det står for. Det har […]

Les mer»

Menn av ære, og æreløse menn

Det finnes egentlig bare ett kulturelt felt i Vesten hvor man finner igjen islams syn på kvinnen, og det er i pornoindustrien. Det er forsket lite på hva porno gjør med allerede forkvaklede menn som aldri har hatt kvinnelige venner. Men vi kan tenke oss at virkningen er særdeles negativ.

Les mer»

Desperat klimaindustri utnytter ungdom

NRK selger inn det unge klimaopprøret som en god ting, men mange anstendige mennesker sperrer opp øynene i vantro, for det er aldri bra at ungdom overtar politikken. Hva er det NRK og riksmedia holder på med? Slik utnyttelse av unge mennesker er siste stadium før en «kulturrevolusjon», og vi så hvordan det gikk sist gang.

Les mer»

Ideene som beveger historien

Historiske datoer kan anta større betydning pga. begivenheter i samtiden. Den russiske revolusjon gikk ikke i graven med Sovjetunionens sammenbrudd. Dens ideer og praksis er levende den dag i dag og har fått ny betydning etter at hele det politiske etablissementet ble ideologisk.

Les mer»

Forvandles jihad til psykiatri?

Igjen har en terrorsiktet fått omgjort siktelsen til utilregnelig. Det begynner å bli et mønster. Man spør seg om det er det norske systemet som ikke klarer å ta jihad inn over seg og velger sykeliggjøring som letteste utvei. Eksemplene begynner å bli mange.

Les mer»

Pave Frans i Arabia – markerer avstand til pave Benedikt i Regensburg

Brorskaps­dokumentet fra pave Frans og stor­imamen av Al-Azhar står fjernt fra katolsk lære og til­dekker skillet mellom kristen­dom og islam, i mot­setning til pave Benedikts Regensburg-tale.

Les mer»

Norge har betalt 12,7 milliarder i bistand til Mosambik, og Norad nevner ikke at landets nest største eksportvare er heroin

Er det noen som ærlig talt har noen tro på at bistand til slike land virker?

Les mer»

Sammenbruddet i Norges sikkerhets­politiske tenkning

Den norske sikkerhets­politikkens viktigste mål er ikke Norges sikkerhet, men den multi­laterale verdens­ordenen USA nå finner uhensikts­messig. Dermed oppfattes sikkerhets­garantisten USA som en trussel. Velkommen til norske myndigheters strategiske koko-verden. Forståelsen av verdens­situasjonen er ikke bedre nå enn før 9. april 1940. Det som truer Norge, er landets egen ledelse.

Les mer»

Hva er forskjellen på Sverige og Danmark/Norge?

Hvis man skal forstå hva som foregår i Sverige må man forstå at svenskene representerer en ekstrem løsning som går i en retning de færreste av oss har fantasi til. Norge og Danmark er i samme situasjon som Sverige var for mange år siden: Reparere systemet eller la alt flyte.

Les mer»

Den vanskelige etnisiteten

Da Per Willy Amundsen sa at den etnisk norske befolkningen bør beskyttes, fikk han mye kjeft. Siden valgte han å definere etnisitet etter kulturelle kriterier, ikke etter avstamning. Det blir misvisende. Etnisitet har fremfor alt med slektsrøtter å gjøre, og kultur og slektsrøtter henger sammen på det kollektive planet.

Les mer»

Mest lest